Preskočiť na obsah

Záujmové kluby

S2000  Slovensko 2000 m n.m. a viac

Účelom vypísania kategórie „S 2000-3“ je rozšírenie motivácie VhT – členov SVTS – a deklarovanie dosiahnutia turisticky prístupných miest Slovenska s nadmorskou výškou 2000 m n. m. a viac:

VRCHOLY (40) + SEDLÁ (11) + PLESÁ (6) + CHATY (3) = 60

K3000  Klub trojtisícových vrcholov

Horské vrcholy lákajú ľudí od nepamäti. SVTS, v súlade so svojim poslaním ponúka odznak pre systematickú činnosť zameranú na jeden z najčastejších cieľov vysokohorských turistov, vrcholy od 3000 do 3999m. Toto pásmo ponúka mnoho možností výberu od ľahkých po ťažké výstupy. Postupnosť cieľov dáva možnosť osobného rastu vo vysokohorskom prostredí.

KVF – Klub via ferát

Via feraty – Klettersteigy – Sentiero attrezzato – zaistené cesty sú samostatná disciplína (vysokohorskej) turistiky. So špeciálnym vybavením sa po ceste zaistenej oceľovými lanami, stúpačkami, rebríkmi a lanovými premosteniami dostanete do miest v náročnom horskom teréne inak prístupných iba horolezcom.

Všeobecné a technické podmienky na získanie odznaku (prebieha aktualizácia)

Predpísané feraty

Klasifikácia obtiažnosti ferát