PMR na horách

  • by

PMR446 (Personal Mobile Radio, 446 MHz), skrátene PMR je súhrnný názov pre občianske rádiostanice (ľudovo vysielačky) pracujúce v pásme 446 MHz.

V prípade núdzovej komunikácie a potreby privolať záchranné zložky je použitie mobilného telefónu prioritné. Vytočiť číslo Horskej záchrannej služby 18 300 alebo použiť aplikáciu HZS, ktorá dokáže zaslať aj našu polohu, alebo vytočiť číslo linky tiesňového volania 112.

PMR na horách je občianska iniciatíva, ktorej cieľom je sekundárne, pri absencii signálu GSMzvýšiť bezpečnosť turistov, pohybujúcich sa hlavne vo vysokohorskom prostredí.

Pretože denne navštevujú naše hory tisícky ľudí, rôzne úrazy, alebo kritické situácie sú otázkou čas. Jedna z možností ako pomôcť sebe alebo iným je mať kontakt s ľuďmi v našom okolí. Mobilný telefón je samozrejme výborná vec, no ten kto už v horách čo to prešiel, potvrdí, že signál GSM nenájdete všade. Preto na báze dobrovoľnosti a hlavne pre zvýšenie svojej bezpečnosti odporúčam využívať PMR rádiostanice (vysielačky) pri pohybe vo vysokohorskom teréne. Jedná sa o rádiostanice (vysielačky) určené pre širokú verejnosť – teda potenciál ich využitia je neskutočne veľký. Stačí ak tieto rádiostanice (vysielačky) správne naladíš na kanál č.1, subtón č.1 a hneď sú pripravené sekundárne pomôcť aj v miestach, kde primárne pokrytie signálom GSM chýba. Majú výhodu aj v tom, že ako prvému sa môžeš dovolať človeku, ktorý je blízko a vie pomôcť takmer okamžite. Rovnako dôležité informácie napr. o blížiacom sa zlom počasí môžeš svojím vysielaním informovať naraz aj desiatky turistov. Rozhodujúcim faktorom pri používaní rádiostaníc (vysielačiek) v teréne je ich množstvo. Pokiaľ bude dostatočné množstvo turistov používať PMR rádiostanice (vysielačky), vytvára sa “ľudská sieť” ktorá bude vždy blízko a nápomocná.

Viac Informácií na www.pmr11.sk a https://www.facebook.com/groups/PMRnahorach/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *